Contact

FOD Beleid en Ondersteuning - Salarissimulator

Wat verdien je bij de federale overheid?

Via deze salarissimulator kun je je bruto- en nettoloon berekenen door een aantal vragen te beantwoorden. De simulator houdt enkel rekening met de gegevens die worden bevraagd. Er wordt geen rekening gehouden met gesubsidieerde tewerkstelling en bijkomende toelagen of vergoedingen waar je mogelijk recht op hebt. Het is mogelijk dat je eigen situatie niet is opgenomen, bijvoorbeeld wanneer je een weddeschaal hebt die slechts uitzonderlijk wordt toegekend.

Als je solliciteert voor een bepaalde functie, dan kan het nuttig zijn om de omschrijving van de job waarvoor je solliciteert bij de hand te hebben. Je vindt die terug op https://werkenvoor.be .

Als je een overzicht wil van mogelijke functies bij de federale overheid, dan kan je terecht op de website van de federale cartografie .

Start deze simulator

Je weet welke weddeschaal en geldelijke anciënniteit je hebt en wil berekenen hoeveel je wedde, vakantiegeld en eindejaarstoelage bedragen. Je kan je weddeschaal en geldelijke anciënniteit terugvinden op je weddefiche.
Ook als je deeltijds werkt of bv. loopbaanonderbreking wil nemen, kan je hier je verloning berekenen.
Je weddefiche kan een hulpmiddel zijn om correct te antwoorden op bepaalde vragen. Heb je die momenteel niet bij de hand, dan kan je ze raadplegen op www.myminfin.be .

Start deze simulator

Je komt hier te weten hoe je verloning de komende jaren zal evolueren. Als je geen antwoord vindt voor je eigen (specifieke) situatie, kan je terecht bij je personeelsdienst.
Je weddefiche kan een hulpmiddel zijn om correct te antwoorden op bepaalde vragen. Heb je die momenteel niet bij de hand, dan kan je ze raadplegen op www.myminfin.be .

Start deze simulator